Solution Architekt

Úlohy a zodpovednosti
• Vytvára návrh technickej realizácie komplexných business zadaní (projektov)
• Zodpovedný za tvorbu detailného projektového plánu a plánu úloh pre technologickú dodávku
• Koordinuje čiastkové dodávky IT komponenta a zodpovedá za ich vzájomnú integráciu
• Zodpovedá za tvorbu detailného projektového plánu
• Hodnotí a vyberá HW a SW technológie podľa štandardov pre potreby organizácie,
• Poskytuje konzultácie pri výbere vhodnej infraštruktúry pre vývoj a implementáciu informačných systémov,
• Dokumentuje potrebné výstupy v oblasti Technologickej architektúry.
Požiadavky • Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
• 7 - 10 rokov skúsenosti v IT v pozícii ako Technologický architekt, SOA Architekt, Integrácia, hardware, storage, IT operations,
• Profesionálne skúsenosti vývoja Informačných systémov na rôznych technológiách,
• Skúsenosti z rôznymi technologickými platformami a prevádzkovými prostrediami,

Send us your CV:
Attach CV
Copyright © 2010 – 2018, STELL + ERP.
All rights reserved Stell+ERP s.r.o.