Konzultant/Senior konzultant v oblasti bezpečnosti IT

Konzultant/Senior konzultant v oblasti bezpečnosti IT


Hľadáme nového kolegu pre naše oddelenie riadenia rizík s aktívnym prístupom k práci a ochotou a schopnosťou sa učiť. Ponúkame výbornú príležitosť na odborný a osobný rozvoj, zaujímavú prácu v priateľskom tímovom prostredí.


Náplň práce:
• vykonávanie bezpečnostných auditov, spracovanie analýzy rizík, návrh opatrení na elimináciu zistených rizík a riadenie procesu ich implementácie,
• podpora zákazníkov v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti,
• zavádzanie programu a jednotlivých procesov riadenia informačnej bezpečnosti,
• vytváranie politík, štandardov a manuálov v oblasti informačnej bezpečnosti,
• vykonávanie konzultačných a analytických činností v oblasti informačnej bezpečnosti,
• analyzovanie kritických procesov zákazníka, plánovanie kontinuity činnosti,
• testovanie zraniteľnosti (vulnerability scans) a vypracúvanie správ so zistenými skutočnosťami,
• navrhovanie spôsobov využitia bezpečnostných technológií, vytváranie procesov a adekvátnych výstupov na ich používanie,
• riadenie a realizácia ďalších projektov v oblasti informačnej bezpečnosti.


Požiadavky:
• výborná znalosť operačných systémov Microsoft Windows,
• výborná znalosť operačných systémov Unix,
• základná znalosť počítačových sietí,
• dobrá orientácia v protokoloch TCP/IP,
• dobrá orientácia v softvérovej bezpečnosti,
• skúsenosti s bezpečnostnými technológiami (používanie/správa),
• schopnosť udržiavať dobré vzťahy s klientmi a výborné medziľudské zručnosti,
• ochota cestovať,
• veľmi dobrá znalosť anglického jazyka a plynulá slovenčina,
• rozvinuté komunikačné zručnosti.


Vhodné zručnosti/skúsenosti, ktoré sú výhodou:
• znalosť bezpečnostných štandardov a metodológií, napr. ISO/IEC 27001:2013, Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (ISO/IEC 15408), OWASP
• skúsenosti s bezpečnostným testovaním alebo auditmi,
• schopnosť programovať v niektorom z programovacích jazykov pre platformy Microsoft Windows a Unix.


Ponúkame:
• získavanie odborných licencií a kvalifikácie,
• neustály rozvoj a vlastná kariérna cesta,
• atraktívne odmeňovanie a benefity,
• lokálne aj medzinárodné projekty,
• priateľské pracovné prostredie.

Send us your CV:
Attach CV
Copyright © 2010 – 2018, STELL + ERP.
All rights reserved Stell+ERP s.r.o.