DWH Functional Analyst-Business Analyst

Zaujímavá príležitosť pre niekoho, kto sa chce zúčastniť veľkého transformačného projektu

Funkčný analytik _bankové prostredie,môže byť kandidát zameraný na DWH alebo na analýzy biznis požiadaviek na zmeny IS

Do tímu hľadáme IT funkčného analytika pre oblasť DWH, ktorý by mal na starosti:
• analýzu dátových a funkčných požiadaviek vlastníkov dát (biznisu) na zmeny DWH, dátových púmp a reporting
• navrhovanie vhodných riešení biznis požiadaviek - vypracovávanie zadaní (funkčných špecifikácií) pre programátorov IS (externých i interných)
• komunikáciu / konzultácie s dodávateľom IS pri návrhu a implementácii upgrade IS
• riešenie prevádzkových problémov IS (analýza chýb)
• konfiguráciu zmien IS v testovacom a produkčnom prostredí
• spoluprácu pri testovaní updatov IS
• vytváranie a udržiavanie analytickej dokumentácie k IS

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky

• analytické schopnosti, štruktúrované / koncepčné myslenie
• komunikačné a organizačné zručnosti, schopnosť vyjednávať
• samostatnosť v riešení situácií
• schopnosť identifikácie problému a určenie riešenia

Odborné a kvalifikačné predpoklady
• dobrá znalosť SQL, databázových technológií
• prax minimálne 2 roky v obdobnej pozícii: DWH, práca s databázami
prípadne skúsenosť na pozícii Funkčný biznis analytik

prosím posielajte Vase CV na lucia1@stell-erp.com


Send us your CV:
Attach CV
Copyright © 2010 – 2018, STELL + ERP.
All rights reserved Stell+ERP s.r.o.