Business Analytik

Business analytik senior

Popis pracovnej pozície Business analytik senior
Úlohy a zodpovednosti
• Definuje Business požiadavky,
• Vytvára analýzy a modely Business zámerov,
• Pripravuje podklady pre prioritizáciu Business požiadaviek,
• Pripravuje Business zadania pre IT,
• Navrhuje zmeny v pracovných procesoch,
• Identifikuje výkonnostné kritériá a kritériá kvality
• Vytvára business dokumentáciu,
• Koordinuje prácu analytikov,
• Koordinuje komunikáciu medzi Business útvarmi a IT,
• Participuje na tvorbe štandardov a metodiky modelovania Produktov a služieb, pracovných procesov a Distribučných kanálov,
• Participuje na úlohách vyplývajúcich z Manažmentom Podnikovej architektúry,
• Spolupracuje pri definovaní obchodnej stratégie a plánu

Požiadavky
• Vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo technického zamerania
• Prax 5-7 rokov v IT v oblasti návrhu pracovných procesov a ich automatizácie
• Rozsiahle praktické skúsenosti s metódami a nástrojmi pre optimalizáciu pracovných procesov
• Skúsenosti s metódami a nástrojmi na tvorbu a údržbu Business architektúry
• Schopnosť adoptovať nové technológie a metódy do Business využitia
• Schopnosť vytvárať pridanú hodnotu pre zákazníka a udržiavať vysokú úroveň zákazníckej dôvery
• Silné analytické a koncepčné myslenie, schopnosť navrhovať koncepty a transformovať ich do definície projektov
• Znalosť IT architektúr pre riadenie workflow a integrácie
• Manažérske skúsenosti v niektorej z nasledovných oblastí:
o Strategické plánovanie
o Program manažment
o Manažment implementačných projektov riadenia a automatizácie pracovných procesov
• Znalosť prostredia finančných inštitúcií
• Znalosť anglického jazyka

Send us your CV:
Attach CV
Copyright © 2010 – 2018, STELL + ERP.
All rights reserved Stell+ERP s.r.o.